Norsk BergverksmuseumNasjonalt kultur- og naturhistorisk museum som bl.a. forvalter kulturminnet etter Kongsberg Sølvverk.

Buskerudmuseet:  Stiftelsen Buskerudmuseet er en konsolidert museumstiftelse bestående av 13 avdelinger med til sammen 18 besøkssteder.

Lågdalsmuseet: Kulturhistorisk museum for Kongsberg, Sandvær og Numedal.

Labromuseene: Labromuseene består av Norsk Vassdragsmuseum, Numedalslågens Fløtningsmuseum og Norsk Vegmuseum Region Sør/Buskerud.