Har du lyst til å bli medlem i Kongsberg Historielag?
- Gratis adgang til arrangementer i regi av foreningen
- 50 kr. rabatt på "Langs Lågen"
 
Årlig medlemskap koster:
- Personlig medlemskap: Kr. 150.-
- Familie medlemskap: Kr. 100.-
- Livstids medlemskap: 50x personlig medlemskap
 
Bruk kontaktskjema, så tar vi kontakt.