Russeaviser fra Kongsberg.

I forbindelse med Kongsberg videregående skoles jubileumsbok, 300 år i 2020, samla jeg inn russeaviser. Uten å vite eller å ha noen oversikt over hvilke år det kom russeaviser har det blitt samla inn russeaviser fra 1927 til og med 2019 som er året den siste russeavisa kom ut på Kongsberg, så langt. Nå har jeg ikke funnet russeaviser 1928-1933, 1936, 1938-39. Under krigen 1940-45 kom det ingen russeaviser. Fram til 1980 var det bare rødruss på Kongsberg. Fra 1980 var det også blåruss (Handelslinje) som ga ut egen russeavis. Siste egne blårussavis kom i 1994.

På Tinius Olsens skole blei det også rødruss, og de første åra, 1984-88, blei tiniusrussen sammen med russen på Kongsberg videregående skole ut fra at det på Tinius var ei datalinje og naturfagslinje. Fra 1989 ga tiniusrussen ut egenrusseavis. Muligens kom det ikke russeavis 1991, jeg har ikke funnet noen eksemplar av denne i alle fall. Men fra 1992 kom de årevis. Imidlertid har vi ikke klart å skaffe avis fra 1999 -2001. Siste avis kom 2007 da alle skolene på Kongsberg blei slått sammen.

Dyrmyrussen kom med sin første avis 1991. Neste avis var sammen med Tiniusrussen i 1993 og så blei det egne nummer i 1994 og 1996. Om det kom russeavis på Dyrmyr i 1995, veit jeg ikke, men vi har ikke klart å skaffe den.

Om du som leser dette, har opplysninger om det kom russeaviser i noen av de årene som jeg ikke har klart å finne, så ta kontakt (dag.kristoffersen@ebnett.no eller tlf. 91365687)

I 2007 var skolene slått sammen under navnet Kongsberg videregående skole. Her blei det utgitt avis sammenhengende til og med 2017. I 2018 kom det ingen, mens en av elevene, tok skjea i egen hånd og klarte stort sett på egen hånd å utgi egen avis i 2019. Planer og egen redaktør blei valgt høsten 2019, men så kom pandemien vinter og vår 2020 og dette året og 2021 kom det ingen avis. Om det blir avis i 2022, vil tida vise.

Å samle inn aviser var ikke en enkel jobb, men siden jeg selv har gått på Kongsberg gymnas i perioden 1970-73, har vært lærer på Tinius Olsens skole fra 1990 og Kongsberg videregående fram til 2017, har jeg samla mange selv. Biblioteket på skolen hadde mange, og flere har jeg fått og lånt fra tidligere elever. Jeg har avfotografert alle avisene. Ikke alle avfotograferte sider blei like gode, men bedre enn ingen ting. Hans Christian Graaner har «renska» fotografiene og satt sammen bildene til pdf-filer. Denne jobben foregår ennå. Framover vil det bli lagt ut på historielagets hjemmeside.

Dag Kristoffersen, Kongsberg 27. september 2021

 

Velg skole for å lese mer
Dyrmyr videregående skole
1991 - 1996
Handelsskolen
1980 - 1994
Gymnaset og senere KVS
1927 - 2017
Tinius Olsens Skole
1989 - 2007