Æresmedlemmer 2024

Æresmedlemmer 2024

På årsmøte 19. mars 2024 ble det utnevnt 2 æresmedlemmer,
Odd Arne Helleberg og Dag Kristoffersen.
De fikk diplom, historielagets jakkemerke og velfortjent applaus fra årsmøtet.

  

  Odd Arne Dag

 

Odd Arne Helleberg.
Odd Arne var med å startet Kongsberg Byhistorielag i 1982 og var leder for
laget de første 17 år og satt i styret helt frem til 2023, altså over 40 år med
aktivt styre og lederverv. Odd Arne er en skattet forteller på møter,
byvandringer og andre arrangementer. Han har bidratt med innsamling av
intervjuer, fotografier og ikke minst en aktiv innsats i Langs Lågen i mange år,
hvor han ble redaktør sammen med Dag Kristoffersen i 2007.
Til byens 400 års jubileum har han forfattet boken «Kongsberg 400 år – liv og
levnet i teknologibyen gjennom fire århundrer», som utgies av KHL.

 

Dag Kristoffersen
Dag Kristoffersen har vært leder for Byhistorielaget og Kongsberg Historielag
fra 1999, men hans lokalhistoriske interesse går helt tilbake til 1980 årene. Han
er en engasjert og drivende kraft i det lokalhistoriske arbeidet foreningen
driver. Han er redaktør for boken Langs Lågen fra 2007 som sikrer foreningen
gode inntekter. Under Dags ledelse har foreningen gått fra 100 til nærmere 500
medlemmer. Dag er alltid med på foreningens aktiviteter enten det er
byvandringer eller historiske quizer. Dag er en viktig ressurs for foreningens
utvikling og gode økonomi.