Kongsberg kommunes kulturpris til Dag

Kongsberg kommunes kulturpris til Dag

Historielaget gratulerer Dag Kristoffersen med tildeling av kulturpris 2023.
Ordfører Line Spiten overrekker diplom, gavesjekk og rosende ord.
Foto: Kongsberg kommune.