Turid Langaas Jensen og Hermod Skogen har fullført mange års arbeide som forteller historien om gårder og slekter, arbeid og hverdag i grenda nord for Kongsberg.

Kongsberg Historielag selger denne boka, ta kontakt med noen i styret.  Den koster kr. 150,- pluss eventuell porto.

 

I fila under finnes et register