Av Dag Kristoffersen

Tinius Olsens skole har røtter i Kongsberg tekniske aftenskole, formannsskolen på KV og Kongsberg Yrkesskole, alle etter hvert samla på Dyrmyr.  Endelig i 1959 flytta disse til dagens Tinius Olsens skole og navnet blei gitt ut fra de store donasjonene Tinius Olsen ga etter å ha utvandra til Amerika og starta en bedrift som eksisterer i beste velgående i dag.

I 1963 blei det satt i gang treårig ingeniørskole, og det var det første kullet som var ferdig i 1966 som lagde skoleavisa Apollo da de var ferdige våren 1966. Slikt sett kan det sammenlignes med ei «russeavis». Det kom ut tre årganger 1966-1967-1968 som det står på avisene. I tillegg har vi ei avis fra 1970, også den titulert Apollo, men den er over en litt annen lest, og det er ikke oppgitt noen årgang. Så det kan ha kommet i 1969, og det kan ha kommet seinere enn 1970, men det er disse vi har skaffet, og det kan vi takke Egil Håvaldsrud for som gikk ut i 1968.
 
Vidar Svendsen og Vidar Rogstad var de to første redaktørene. I 1968 var det fire: Egil Håvaldsrud, Knut Liland, Roar Scott Simensen og ingeniørskolens første kvinnelige elev, Mary Anne Nilsen. Arne Haugseth Host var eneredaktør i1970-utgaven.

Vi får presentasjon av lærere og elever, mange seriøse artikler, men også humoristiske. Kongsberg by og skolen blir godt presentert. 1970-utgaven kaller seg Olsen-banden som parallell til filmene som kom og passende for skolen. Denne siste er også fyldigere enn de foregående.
Så mye godt stoff å lese her.