Februar 2024 - Tore Storfossene

Det er lokal uenighet om det skal hete «Kleppfoss» eller «Kloppfoss». Artiklen argumenterer for at fossen bør hete «Kloppfoss» ut fra tilgjengelige kilder, til tross for at det lokalt har vært «Kleppfoss». Artiklen legger vekt på fossens nærhet til en historisk ødegård og forfatterens kunnskap om området fra 1950-årene.

Les videre i pdf-fila under...........