Mars 2024 - Tore Storfossene

Før midten av 1500-tall var det nok lite trafikk over skauen fra dalføret mellom Verp og Krekling og vestover. Her lå det et par større gårder, Grosvold og Brenne. Begge gårdene hadde utmark som gikk over åsen og fram til Lågen.

Les videre i pdf-fila under...........