Omorganisering

Omorganisering

Kongsberg og Sandsvær Historielag vil nå bli oppløst. Øvre Sandsvær historielag og Kongsberg byhistorielag er slått sammen til Kongsberg Historielag. Ytre Sandsvær historielag fortsetter som eget selvstendig lag.

Les mer