Den lokalhistoriske årboka gis nå ut av Kongsberg Byhistorielag. Vi favner Numedal, Kongsberg og Lågendalen med våre artikler. Boka kommer ut med ny utgave hvert år i november.

Boka selges hos Norli Isaksen og Norli Stortorvet på Kongsberg og på Rødberg. Eller kom innom historielagets lokaler i Kirkegata 18 på Kongsberg, der vi normalt har åpningstid onsdager kl. 10–14.

Vi selger både årets utgave og tidligere utgaver, da til nedsatte priser.

Kontakt: laagenlangs@gmail.com

Evt. tlf 913 65 687 – Dag Kristoffersen