1982
Lågen historielag blei stifta 1982, men navnet ble senere endret til Kongsberg og Sandsvær Historielag. Det var da tre lokale historielag i Kongsberg kommune; Ytre Sandsvær historielag, Øvre Sandsvær historielag og Kongsberg byhistorielag. Disse lagene er plassert geografisk etter de gamle kommunegrensene som var før storkommunen ble opprettet i 1964. Lagene jobber sammen under paraplyorganisasjonen Kongsberg og Sandsvær historielag. Det er samarbeider om en del arrangementer, mens de mer lokale tingene håndteres i de enkelte lagene.


2023
I 2023 ble lagene omorganisert slik at Øvre Sandsvær historielag og Kongsberg byhistorielag slås sammen til Kongsberg Historielag. Ytre Sandsvær historielag fortsetter som eget selvstendig lag.


Kommunehistorie:
Sandsvær kommune varte fra 1838 til 1908.
Øvre Sandsvær kommune varte fra 1908 til 1964.
Ytre Sandsvær kommune varte fra 1908 til 1964.
Kongsberg kommune har vart fra 1624.