Æresmedlemmer 2024

Æresmedlemmer 2024

På årsmøte 19. mars 2024 ble det utnevnt 2 æresmedlemmer, Odd Arne Helleberg og Dag Kristoffersen. De fikk diplom, historielagets jakkemerke og velfortjent applaus fra årsmøtet.

Les mer
Omorganisering

Omorganisering

17.03.23 12:45
av Magnus Ledum

Kongsberg og Sandsvær Historielag vil nå bli oppløst. Øvre Sandsvær historielag og Kongsberg byhistorielag er slått sammen til Kongsberg Historielag. Ytre Sandsvær historielag fortsetter som eget selvstendig lag.

Les mer
Om Gomsrud

Om Gomsrud

06.01.22 21:14
av Magnus Ledum

Dagens Gomsrud omfatter området fra Gamlebrua i nord til den kommunale røysa i syd. Gomsrud var i sin tid en gård som allerede i 1639 lå øde, så gårdens fortid går muligens helt tilbake til middelalder. 6. januar 2022 - Tore Storfossene

Les mer
Om Olga Lund

Om Olga Lund

25.05.21 10:38
av Magnus Ledum

Rett overfor Kiwi i Gomsrud, tar Olga Lunds vei av fra Professor Olafsens vei. Professor Olafsen var en notabilitet i sin tid. Han var tegnelærer og lektor i matematikk ved Bergseminaret på Kongsberg fra 1784. Men Olga Lund, hvem var så hun?

Les mer