Om Olga Lund

Om Olga Lund

25.05.21 10:38 av Magnus Ledum

Rett overfor Kiwi i Gomsrud, tar Olga Lunds vei av fra Professor Olafsens vei. Professor Olafsen var en notabilitet i sin tid. Han var tegnelærer og lektor i matematikk ved Bergseminaret på Kongsberg fra 1784. Men Olga Lund, hvem var så hun?

Les mer