Æresmedlemmer 2024

Æresmedlemmer 2024

På årsmøte 19. mars 2024 ble det utnevnt 2 æresmedlemmer, Odd Arne Helleberg og Dag Kristoffersen. De fikk diplom, historielagets jakkemerke og velfortjent applaus fra årsmøtet.

Les mer
Om Olga Lund

Om Olga Lund

25.05.21 10:38
av Magnus Ledum

Rett overfor Kiwi i Gomsrud, tar Olga Lunds vei av fra Professor Olafsens vei. Professor Olafsen var en notabilitet i sin tid. Han var tegnelærer og lektor i matematikk ved Bergseminaret på Kongsberg fra 1784. Men Olga Lund, hvem var så hun?

Les mer