Abonnenter på Langs Lågen får boka tilsendt i november hvert år, før boka legges ut for salg. Prisen er kr. 350 pr. år (2023).
 
Du kan også gi abonnement som gave.
 
Kontakt:
langslaagen@kongsberg-historielag.no