Historielagets Tysklandstur 20-26 april 2022

Historielagets Tysklandstur 20-26 april 2022

Publisert av Magnus Ledum den 06.05.22.

Historielagets Tysklandstur 20.-26. april 2022

I 2019 fikk Kongsberg byhistorielag henvendelse fra Yngve Leonhardsen om en tur for laget til Sachsen. Utgangspunktet var forbindelsen Kongsberg-Sachsen. Og det var jo midt i blinken for kongsbergensere. Det var jo fra Sachsen de første tyske bergmennene kom fra. Leonhardsen kom også til Smeltehytta og fortalte om den planlagte turen. Det var begrenset antall som kunne være med, og det blei fort venteliste for medlemmene av historielagene. Turen skulle gå våren 2020. Så kom pandemien og nedstenging.

Men endelig våren 2022 kunne turen gå etter at en del hadde trukket seg og nye kom til. Totalt var vi 29 historielagsmedlemmer som dro til Dresden via Berlin onsdag 20. april.

Vi overnatta i Dresden, Freiberg og Halle. Det var selvsagt mye interessant å oppleve og mye fint og se og ikke minst meget god stemning blant deltakerne. For oss nordboere er det vel ikke vanlig med to varme måltider om dagen samt øl og vin. Men jevnt over blei det mange skritt på skrittellerne. (Undertegnede hadde oppunder 120 tusen skritt på denne turen.)

Her skal vi kun se på turen vi hadde til bergstadene Freiberg og Annaberg i Ertzgebirge, begge sølvbyer.

Fra Dresden tok vi buss og damplokomotiv. I Freital kjørte vi i dalføret Dippoldwalde med damplokomotiv og videre med bussen til Freiberg som ligger 600 moh. Der kom vi først til Alte Elizabeth. Det var et besøksområde der gruvemuseet var. Museet var bygd over den gamle gruva. Og det var selvsagt det samme systemet der som på Kongsberg med pumpesystem for å få ut vannet av gruva. Først med tauverk og så mer revolusjonerende da stålvaier kom. Og selvsagt også malmen.  Guiden opplyste at det var ca 1% sølv i malmen. Fra 1846 blei det brukt dampmaskin. Barnearbeid for å banke ut sølvet, de eldre transporterte malmen og fra 16-18 år blei de bergarbeidere som tok ut malmen fra fjellet. Først 5 m i året, så med krutt 50 m i året og i 1860-70-åra kom boremaskiner.

Det var djupe gruver, Abraham 600m og David 736m. Vannivået lå på 230 meter. Den djupeste gruva i Sachsen var på 1850 meter blei det opplyst.

Spesielt interessant var det å se på en luftemaskin som var 200 år gammel.

Seinere på dagen var vi på rundtur i Freiberg med Yngve bl.a. til Bergakademiet og hvem traff vi der?  Jo, Ole og Gregorius Henckel, Jens Esmark alle var jo på Kongsberg. (Jf. Henckelsgate og Esmarksgate)

Så måtte vi jo i kirken Dom St. Marien hvor vi fikk konsert på Silbermanorgelet fra 1714. Her var det også gravkapell for mange av Sachsens fyrster. Og ikke minst to helt spesielle prekestoler. En av den holdt av bergmenn.  Mye annet kan også sies, men det må egentlig selv sees. Spesielt morsomt selvsagt for en som kan føre slekta si tilbake til 1630-tallet i dette bergmannsdistriktet.

Dagen etter var det bergstaden Annaberg. Like utafor denne besøkte vi gruva og stollen «Markus Røhling Stolln». Her tok vi gruvetog inn 600 meter. Gruva har gått gjennom mange skift, siste var nyere tid hvor russerne via DDR ville å utvinne uran, men fant ikke noe her. Her demonstrerte de nyere maskiner som bråkte skikkelig. Derfra gikk vi tilbake i tid gjennom smalere og smalere stoll. Imponerende var det at gruvas venner hadde montert et stort vannhjul som vi fikk se i funksjon. Det var ei djup gruve her på hele 1800 meter, men selvsagt det meste sto under vann. Første funnet i området var fra 1491.

Så gikk turen til byen Annaberg der vi først var i kirken med et kjent orgel fra 1884 med 4853 piper, glassmalerier og døpefont av en stein. Det var flere alter, og det mest interessante var bergmannsalteret fra 1521 som var finansiert av bergmenn. Baksiden av alteret hadde framstilling av bergmannslivet. De eldste kjente maleriene av bergmenn. Også en kvinne var med i denne framstillingen av prosessen.

Det var virkelig en opplevelse å få være med på dette!

Tekst: Dag Kristoffersen          Bilder: Magnus Ledum

 

En del bilder fra turen finnes her

Turen ble arrangert og var veldig bra planlagt av Ynvge Leonhardsen