Langs Lågen 2022

Langs Lågen 2022

Publisert av Magnus Ledum den 15.09.22.

I denne utgaven kan du lese om:
veiutvikling i Lågendalen, Gomsrudgrenda,
rodesteiner og kommunikasjon i Lardal, pikeskolen, bergverksdrift før 1623,
busstur med ungdomsforeningen i Hostvedt, Rollag-presten,
en norsk by i South Dakota, Kongsberg 9.-13. april 1940
og mye mer.