Omorganisering

Omorganisering

Publisert av Magnus Ledum den 17.03.23.
Kongsberg og Sandsvær Historielag vil nå bli oppløst.
Øvre Sandsvær historielag og Kongsberg byhistorielag er slått sammen til Kongsberg Historielag.
Ytre Sandsvær historielag fortsetter som eget selvstendig lag.