Olav Såtvedt's Gårds- og slektshistorie for Sandsvær

 

Her skal det skrives noe mer utfyldende om bøkene.............

 

Søk i alle bøkene        Søketips        Litt om Olav Såtvedt

 

Bind II (1991) * Tuft sokn, Gnr. 1 - 14 Innhold Søk Kongsberg bibliotek
Bind III (1992) * Komnes sokn, Gnr. 15 - 34 Efteløt sokn, Gnr. 35 - 43 Innhold Søk Kongsberg bibliotek
Bind IV (1994) * Efteløt sokn, Gnr. 44 - 67 Innhold Søk Kongsberg bibliotek
Bind V (1995) * Efteløt sokn, Gnr. 68 - 87 Innhold Søk Kongsberg bibliotek
Bind VI (1997) * Hedenstad sokn, Gnr. 88 - 106 Innhold Søk Kongsberg bibliotek
Bind VII (1998) * Hedenstad sokn, Gnr. 107 - 116 Innhold Søk Kongsberg bibliotek
Bind VIII (2001) Ikke frigitt Kongsberg bibliotek
Bind XI (2002) * Register og korreksjoner Ikke frigitt Kongsberg bibliotek