Kongsberg byhistorielag var så heldige å få tilgang til tegninger Torun Østlid hadde etter sin far, politibetjent Oskar Østlid. Politibetjent Østlid blei godt kjent med fangene i Kongsberg Hjelpefengsel, og en av disse, D. Nilsen, var flink tegner. Hvem denne D. Nilsen var, har vi ikke fått brakt på det rene, men han tegnet i alle fall flere tegninger til en tegneserie om Affen Tørseth og Ola Boff. Denne serien samla han i ei mappe han kalte «Døgnrytme» som Østlid fikk. Den består av elleve tegninger med tekst.