Av Dag Kristoffersen


Kort om historien til Dyrmyr videregående skole.
Skolen starta i 1899 som Kongsberg husholdningsskole og hadde lokaler på det gamle arbeidersamfunnet i Kirkegata. Det var Maren Handler som stifta skole. I 1917 flytta skolen til Dyrmyr og hadde da lokaler i Dyrmyr-bygningen. I 1944 blei det Kongsberg kommunale husmorskole. Skolen hadde da korte halvårige kurs. 1964 overtok fylket skolen og den fikk da navnet Kongsberg husmorskole. Det planlegges et nytt bygg og i 1972 kom mursteinsbygget som står ved siden av den gamle Dyrmyr-bygningen. I den gamle Dyrmyr-bygningen hadde det vært Teknisk aftenskole også fra 1917 og handelsskole og yrkesskole. Yrkesskolen flytta i 1959 da Tinius Olsens skole blei tatt i bruk. I 1972 flytta husmorskolen inn i nytt bygg, mens handelsskolen blei igjen i «Gulbygget». Husmorskolen får atter en gang nytt navn ved flyttinga Kongsberg husstellskole. Og det blir også ettårige kurs.
I 1981 blir kommer den største forandringen. Da blir Kongsberg hjelpepleierskole slått sammen med husstellskolen. Det blir også etter hvert flere gutter på skolen, selv om det ikke er mange. Skolen hadde i 1983 149 elevplasser. Forandringene måtte gi utslag i annet navn, og i 1989 fikk skolen navnet Dyrmyr videregående skole. Dette året blei også Gymnaset slått sammen med Handelsskolen til Kongsberg videregående skole. I 1990 får skolen ettårig påbyggingsår i allmennfag og dermed totalt tre år som ga studiekompetanse. Og dermed fikk Dyrmyr også sine første russ. Og da blir det også russeavis på Dyrmyr.
Noen tar tak og får gitt ut ei russeavis. Hvor mange russeaviser det blei utgitt av elevene på Dyrmyr videregående skole, er noe usikkert, men vi har klart å skaffe tre aviser.


De tre russeavisene
Første avis ut våren 1991 fikk det enkle navnet Dyrmyr russ -91. Den var på 16 sider. Redaktøren var Cicilie Bråthen fra Skoger. Alle var jenter, 22 elever.
DE fleiper selv over at andre kaller dem «vaffelgymnas». Jentene er fra hele Buskerud, Telemark og noen fra Kongsberg. Dette gjør at annonsene nok er henta inn via jentene for de er også fra steder utafor Kongsberg. 22 jenter er altså portrettert med bilde og russevers. Selvsagt kommer mange tabber fram i russeversa og selvsagt morsomme for leserne som kjenner vedkommende og sikkert å lese 30 år seinere.
Den sedvanlige russemoro i en del tekster, men også om alvorlige ting som incest. Denne russeavisa preges nok at den er laget av jenter, både i innhold og tegninger. Samarbeidet med Tiniusrussen har begynt med felles knuteregler. Der er det jo også flest gutter, så det passer sikkert bra. I 1993 gikk de sammen om avis, så se under Tinius-russen.
I 1994 kom russeavisa «Rød tråd». Den har et rødt garnnøste på første side og tråden finner vi igjen som binder sammen russeversa.
Anne Marie Skarsten er formann, ja det brukes tittelen formann. Redaktøren står ikke direkte fram, men i russeverset til Anita Hansen kommer det fram. Hun hadde med seg en solid redaksjon med totalt 11 jenter.
Grisefesten sammen med tiniusrussen gjengis ikke minst med utbrodering i tekst og bilder da de kyssa grisetrynet. Tilsvarende med russekro og utskeielser der. På samme side fortelles det om russeaksjonen som gikk til hiv-forskning.
Russevers for elevene med bilde av hver elev. Det ser ut til å ha vært hele 70 russ og de aller fleste har et vers. Ingen gutter er observert. Som i de fleste russeaviser kommer gode og dårlige sider fram. Selvsagt veit vi ikke om de verste beskrivelsene er sanne eller bare morsomme. Absolutt kreative russeknuter.
Siste russeavisa vi har skaffa, er fra1996 med navnet «Vaffelpressa». Selvsagt spiller dette på det tullete vaffelgymnas. Fint med selvironi og et spark til andre russ. Og forsidas tegning og tekst: Se opp for gamle griser. Hele 36 sider med ei siste side som antyder at dette er kanskje siste russen på Dyrmyr.
Lisbeth Halvorsen, redaktør, forklarer i redaktørens hjørne hvor vanskelig det var å få med folk i redaksjonen og hvordan avisa blei til. Men altså Dyrmyrs lengste russeavis og de sju jentene har virkelig stått på! I russestyret er til og med en gutt med, da som russeprest. Formann som det også heter her, var Rita Bekken. Både Lay out og innhold i russevers ser ut til at det her har blitt gjort en god jobb. Det er med to gutter i russegjengen og lærernes adresser for vekking er oppgitt. Det var jo i den tida at russen faktisk tok seg tid til å vekke lærerne, noe som har forsvunnet for mange år siden.

Under er alle avisene