Av Dag Kristoffersen

Kort om historien til handelsskolen

I 2017 feira Service og Samferdselsavdelingen på Kongsberg videregående skole et aldri så lite hundreårsjubileum. Det starta nemlig som et kveldskurs i 1917 da Kongsberg tekniske aftenskole flytta inn i lokalene til gamle Dyrmyr gård som ligger i Reinsgate. Av 46 søkere kom bare 24 inn. Fra 1932 het skolen Kongsberg lavere kommunale handelsskole. I 1940 blei det dagskurs, altså en heldagsskole, ikke bare et kveldskurs, men var halvårig, seks måneders heldagsskole.  Så på 1960-tallet blei skolen overtatt av fylket, men hadde navnet Kongsberg handelsskole. Det blei både handels og kontorlinje.

Ved ny lov i 1976 blei handelsskolen til Studieretning for handel- og kontorfag. Elevantallet økte, og skolen fikk tilleggslokaler i «Sorenskrivergården» i Dyrmyrgata. I 1989 blei det beslutta at studieretningen skulle slås sammen med Kongsberg gymnas til Kongsberg videregående skole. Da fikk skolen også lokaler på Flåtaløkka.

Elevene kunne da gå i tre år og fikk generell studiekompetanse. De som gikk på allmennfag eller gymnaset, som det het, feira jo russetid i rød dress, og de som gikk ut tredje året på handel- og kontorfag tok på seg blå dresser.  Rødrussen hadde i mange år gitt ut rødrussavis, og blårussen ville derfor gi ut blårussavis.

Blårussaviser

I 1980 kom blårussen ut med sin første russeavis. Rødrussen hadde ofte et navn med rødt, blårussen ville ha blå i navnet på russeavisa. Det første avisa fikk dermed det betegnede navnet Blå pionér. Helt fram til 1994 blei det gitt ut blårussaviser, og bare to av disse hadde ikke navn med blå i, VUG-Verdens undergang og siste blårussavis i 1994 som betegnende het Nattens Næringsliv. Om de visste at dette blei siste blårussavis, skal jeg ikke påstå. Jeg har i alle fall ikke funnet flere egne blårussaviser på Kongsberg.   Blåtter’n  (både i 1981 og 1987) og Blåfiisa  er andre navn, for å nevne noen.

Av de 18 som er nevnt som redaktører i blårussavisene, var det ni gutter og ni jenter. Guttene dominerer tidlig i 1980-åra og jentene 1990-åra. I de første åra er det 32 sider, så begynner nedgangen i sider, fra 1983 til 24 og bare 16 sider i 1991-92 og 94. Den «fyldigste» kommer faktisk i 1993 som et nesten siste åndedrag, for øvrig med navnet Blue-s. Men sidestørrelsen er mindre, og derfor er den nok ikke noe spesielt større enn sine forgjengere, selv om det var 40 sider.  

Det er samme lest som andre russeaviser med elev-vers, bilder, morsomme artikler og omtale av æresruss. Her kan nevnes Birger Ruud, Petter Hugsted, Thor Rune Haugen og Anne Marie Ottersen, alle kjente kongsbergensere.

Så det er bare å sette i gang med lesing av blårusseavisene.