«For syns skyld» er optikerstudentenes studentavis. Optikk begynte på Tinius Olsens skole og gikk fra grunnutdanning til å bli høyskoleutdanning og i dag universitetsutdanning på Universitetet i Sørøst-Norge på Kongsberg. I forbindelse med jubileumsboka til Kongsberg videregående skole 300-år i 2020 skreiv Magne Helland og Dag Kristoffersen en artikkel om denne studentavisa. Magne Helland har skanna alle tilgjengelige utgaver av «For syns skyld»

Disse ligger på USNs hjemmeside med lenka:

https://www.usn.no/om-usn/organisering/fakultetene/fakultet-for-helse-og-sosialvitenskap/for-syns-skyld/#4610