1: Tekst fra 1808 går på oberførster (skogforvalter) Boecks betenkning vedrørende fløtning på Lågen.
Han kommenterer enkelte fosser og evt. hva som trengs av hengsler.
2: Tekst er av von Langen i 1739. Han var Generalforstamtmester og bestyrte skogene til sølvverket.
Først originalteksten på tysk for så oversatt til norsk.
Denne beskriver de enkelte deler av Sandsvær, samt flere av gårdene i Efteløt.
3: Tekst tar for seg beskrivelsen av skogen i en del av Sandsvær området rundt Løver og Sagvoldkroken.
Bakerst er det også med kart og tabell.
4: Tekst fra Adam Zieners kopibok.
Her beskriver han skogene og kommenterer hva som må gjøres i elvene.
5: Tekst fra 1733. Her er det om skogene fra Landsverk og utover Meheia.