3. oktober 2021 - Tore Storfossene

Mine første bevisste inntrykk av den flotte villaen ytterst i Gamlegrenda kom allerede sommeren 1949. Gårdstunet med parkanlegg og vannfontene var en fremmed verden for en som kom fra hus i Gomsrudgrenda. Det ble ikke mindre fjernt med navnet Heiberg og hans skuespiller datter.

Les videre i pdf-fila under...........